депресія розвитку бур'янів


депресія розвитку бур'янів
Явище пригніченості у рості і розвитку бур'янів, яке викликається різними біотичними, абіотичними і антропогенними чинниками.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.